Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AVDOVIĆ

Prezime Avdović je jedno od mnogobrojnih prezimena koja se javljaju u Bosni i Hercegovini, ali također i u drugim dijelovima Balkana. Ovo prezime je vrlo karakteristično i nosi sa sobom određeno znače