Zanimljivosti

Što je to aukcija - Kako licitirati na aukcijama

Aukcija je postupak prodaje roba ili usluga putem javne licitacije, gdje se potencijalni kupci natječu ponuđujući cijene za predmete koji se prodaju. Postupak aukcije može biti organiziran na različit