Tech

Kako radi barometar

Živin barometar je jedan od najstarijih i najpreciznijih načina za mjerenje atmosferskog tlaka. Ovaj instrument koristi živu kao tekućinu koja se nalazi u uskoj cijevi koja je zatvorena na jednom kraj

Ljepota i zdravlje

Koliki je nizak tlak

Atmosferski tlak, ili bolje poznat kao tlak zraka, je tlak unutar Zemljine atmosfere. Tlak zraka se mjeri pomoću barometra po mjernoj jedinici površine paskal. U većini slučajeva, atmosferski tlak je