Zanimljivosti

Kako meteorolog predskazuje vrijeme

Atmosferske prilike nazivamo vrijeme, iako riječ vrijeme ima i drugo značenje. Atmosferske prilike koje prevladavaju na određenom području nazivaju se klimom, pa svi tako za našu zemlju znamo da posto