Ljepota i zdravlje

Što je aspirator

Aspirator je uređaj koji se koristi za usisavanje tekućina ili plinova. Aspirator djeluje pomoću Venturijeva efekta, koji se događa kada se tekućina ili plin kreće kroz uski prolaz u širem dijelu cije