Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ASANOV

Prezime Asanov ima bogatu povijest i zanimljivo porijeklo. Obitelj Asanov ima duboke korijene koje sežu u vremena kada su prezimena postala važan dio identiteta i nasljeđa. Značenje prezimena Asanov j