Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ARMANINI

Prezime ARMANINI je prezime koje se često susreće u Istri, a dolazi od talijanske riječi "armana" koja znači "ujak" ili "tetak". Prezime ARMANINI, dakle, označava "potomke ujaka" ili "potomke tetaka".