Antipsihotici su snažni lijekovi kod kojih često treba odvagnuti ima li od njih više koristi ili štete, jer, ako imaju previše težih nuspojava pacijenti ih odbijaju uzimati. Aripiprazol je novi lijek