Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ARABADŽIĆ

Prezime Arabadžić je vrlo često u Bosni i Hercegovini te se često može čuti i u drugim zemljama Balkana. Zanimljivo je da se ovo prezime sastoji od dvije riječi - araba i džija. Prema nekim izvorima,