Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena APLENC

Prezime APLENC je prezime koje ima duboko ukorijenjene veze s prirodom i zemljom. Ime APLENC potječe od staroslovenske riječi "apelj" koja označava stablo jabuke. Ovo prezime se često povezuje s osoba