Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANTULIĆ

Prezime Antulić jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Ono se može pronaći diljem zemlje, najčešće u Dalmaciji, Istri i Slavoniji. No, odakle zapravo potječe prezime Antulić?Prema nekim izvori