Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANTONOV

Prezime ANTONOV nosi sa sobom značenje koje je povezano s imenom Anton i njegovo porijeklo seže unatrag kroz povijest. Ime Anton je muško ime čije je porijeklo latinsko, a dolazi od imena Antonius. Ov