Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Antea

Antea je ime koje se često susreće u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama svijeta. Ovo ime ima dugu povijest i bogatu simboliku, a njegovo značenje i porijeklo su predmet mnogih rasprava i tumačenja.P