Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANTALAŠIĆ

Prezime Antalašić ima duboko ukorijenjeno značenje i porijeklo. Povezanost s imenom Ante i etimološko značenje ovog prezimena može nam pružiti uvid u njegovu povijest i simboliku.Ime Ante je jedno o