Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Anja

Ime Anja je jedno od najpopularnijih ženskih imena u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta. Poreklo ovog imena je germanskog porijekla, a u osnovi ima riječ 'anjo', što u prijevodu znači 'milos