Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANGELOVSKI

Prezime ANGELOVSKI ima značajno i intrigantno porijeklo, koje se veže za anđele i duhovnost. Ime ANGELOVSKI potječe od imena Angelo, koje je talijanskog porijekla i znači "anđeo". Ovo prezime se najče

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANGELOV

Prezime ANGELOV je jedno od najčešćih prezimena u Bugarskoj i Makedoniji, a dolazi od imena ANĐEO koje ima grčko porijeklo. Ime ANĐEO se sastoji od dvije riječi - an i gelos, što znači "božanski glasn