Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANDROCI

Prezime Androci ima zanimljivo porijeklo i značenje. Prema nekim izvorima, ovo prezime potječe od latinskog imena Andreas, što znači muškarac hrabrog karaktera. Međutim, postoje i druga mišljenja o po