Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Andrijana

Značenje i porijeklo imena Andrijana su zanimljivi i intrigantni aspekti ovog prekrasnog ženskog imena. Kao što i samo ime sugeriše, Andrijana ima svoje korene u grčkoj mitologiji i povezano je sa bog