Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANDRIJAC

Prezimena su često zanimljiva jer nam pružaju uvid u naše kulturno naslijeđe i povijest. Jedno od takvih prezimena je i prezime ANDRIJAC. Ovo prezime je vrlo često u Hrvatskoj, ali se može naći i u ne