Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANDRIĆ

Prezime Andrić jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Prezime Andrić potječe od muškog imena Andrej, koje je u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini t