Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANDREATA

Prezime Andreata jedno je od mnogobrojnih prezimena koja se koriste u Hrvatskoj i diljem svijeta. U ovom članku istražujemo značenje i porijeklo prezimena Andreata, te ćemo se pozabaviti poviješću i g