Anderson-Fabryjeva bolest je veoma rijetka, no nasljedna bolest koja zahvaća sve ili veći dio organa u tijelu koje s napretkom bolesti sve više se oštećuju i postepeno propadaju. Anderson-Fabryjeva bo