Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANGEL

Prezimena često imaju duboko ukorijenjeno značenje koje je povezano s poviješću i kulturom određenog područja. Jedno takvo prezime je ANGEL, koje nosi sa sobom zanimljivu duhovnu simboliku i povezanos

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Angelina

Ime Angelina je žensko ime koje ima svoje korijene u grčkoj riječi "angelos" što znači anđeo. Ime Angelina se u hrvatskom jeziku prevodi kao anđeo ili anđelica. Ime Angelina je ime koje se često povez

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Anðela

Ime Anðela, koje se često koristi kao žensko ime, ima svoje korijene u grčkoj riječi "angelos", što znači "glasnik" ili "poslanik". U kršćanstvu, anđeli su nadnaravna bića koja su poslana od Boga da s