Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Gabriela

U biblijskom kontekstu, ime Gabriela ima važno značenje i porijeklo. Gabriel je arhanđeo, koji se spominje u Starom i Novom zavjetu. U Starom zavjetu, Gabriel se pojavljuje u knjizi Daniela, gdje obja