Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Anðelina

Anðelina je prekrasno žensko ime koje se često koristi u Hrvatskoj. Njegovo porijeklo i značenje su zanimljivi i vrijedni pažnje.Kada govorimo o značenju imena Anðelina, ono dolazi od latinske rije

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Anđelina

Ime Anđelina je žensko ime koje je nastalo iz imena Anđela. Anđeo je duhovno biće koje se spominje u mnogim religijama, a u kršćanstvu se smatra da su anđeli posrednici između Boga i ljudi. Ime Anđeli