Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANĐEL

Prezime ANĐEL spada u kategoriju prezimena koja su nastala od imenica. Imenica ANĐEO, koja predstavlja simbol duhovnosti i zaštitu, dala je ime ovom prezimenu. Anđeo je prema kršćanskoj tradiciji boža