Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ANDELFINGER

Prezime Andelfinger ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže duboko u povijest. Ovo prezime je njemačkog porijekla i ima veze s bogatim naslijeđem njemačke kulture i tradicije.Riječ "Andelfing