Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Anda

Značenje i porijeklo imena Anda su povezani s grčkom mitologijom. Ime Anda je žensko ime koje se u nekim zemljama koristi kao nadimak za imena kao što su Andrea ili Andriana. Međutim, njegovo porijekl