Ljepota i zdravlje

Kako izgleda anatomija uha

Uho je organ sluha, bez kojega bi živjeli u potpunoj tišini što može biti zastrašujuće, o tome mogu svjedočiti ljudi sa oštećenim sluhom i potpuno gluhe osobe. Anatomija uha omogućava slušanje i držan