Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Ane

Ime Ana ima dugu i bogatu povijest u kršćanskoj tradiciji. Prema biblijskoj priči, Ana je majka proroka Samuela. U Starom zavjetu, Ana je opisana kao pobožna žena koja je molila Boga za dijete. Kada j

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Ana

Ime Ana ima dugu i bogatu povijest koja seže u različite kulture i jezike. Ovo ime je vrlo često među kršćanskim narodima diljem svijeta, a također se koristi u mnogim drugim kulturama.Porijeklo im