Amora lijek se sastoji od dvije djelatne tvari, ramipril i amlodipin. Ramipril pripada u skupinu lijekova koji se nazivaju ACE inhibitori, smanjuje stvaranje tvari koje mogu utjecati na povišenje krvn