Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AMON

Prezime AMON je jedno od onih prezimena koja kod mnoštva ljudi izazivaju znatiželju kada se prvi put čuju. No, što zapravo znači prezime AMON i odakle to prezime potječe?Prema nekim teorijama, prezi