Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AMITI

Prezimena imaju svoju posebnu priču, koja može otkriti mnogo o prošlosti i kulturi određene porodice. Jedno od takvih prezimena je i prezime AMITI. U ovom članku istražit ćemo značenje i poreklo prezi