Financije

Sia dep

Sia dep je inovativna platforma koja omogućuje korisnicima da pohranjuju podatke na siguran i pouzdan način. Ovaj sustav koristi tehnologiju blockchain kako bi osigurao sigurnost i privatnost podataka