Ljepota i zdravlje

Što je nadriliječništvo

Nadriliječništvo se prema definiciji opisuje kao nedopuštena liječnička djelatnost koja dolazi sa strane osoba koje nemaju potrebne školske naobrazbe ili stručne kvalifikacije za neko liječenje. Često