Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ALTARAC

Prezime ALTARAC ima duboko religijsko značenje koje je povezano s obredima i simbolima iz određenih religija. Prezime ALTARAC se sastoji od dvije riječi - altar i rac. Riječ "altar" dolazi iz latinsko