Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Alojz

Ime Alojz je muško ime koje je prilično rijetko u Hrvatskoj, ali se često koristi u drugim dijelovima svijeta, poput Njemačke, Austrije, Slovenije, Češke i Poljske. Ime Alojz ima svoje korijene u lati