Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BENZIA

Prezime BENZIA je jedno od rijetkih prezimena koje se može pronaći u različitim dijelovima svijeta, a njegovo značenje i porijeklo nisu uvijek jasni. Prema nekim izvorima, prezime BENZIA potječe iz sj