Bazetham je alfa-blokator i indiciran je za liječenje simptoma benigne hiperplazije prostate (BPH). Ovo je nekancerogeno stanje koje pogađa odrasle muškarce. Benigna hiperplazija prostate može se poja