Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Aleksandar

Ime Aleksandar je jedno od najpoznatijih i najčešćih muških imena u svijetu. Ono se sastoji od dvije riječi, "aleksa" i "andros", koje u prijevodu znače "zaštitnik ljudi". No, osim ovog značenja, ime