Akutno zatajenje jetre najčešće se pojavljuje u onom trenutku kada je jetra veoma oštećena te ona više ne može vršiti svoju funkciju. Akutno zatajenje jetre uglavnom se dog