Akutna mijeloična leukemija je ime za bolest krvi, stvaranje krvnih stanica mijeloičnog tipa, češće leukocita a ponekad eritrocita odnosno megakariocita. Akutnu mijeloičnu leukemiju karakterizira pora