Znanost

Kako su nastali vulkani

Vulkani se mogu opisati kao otvori u Zemljinoj kori kroz koje mogu izaći magma i lava, plinovi i pepeo te drugi materijali koji se nalaze duboko u Zemlji. Često se nalaze na zemljinoj kori, osobito na