Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AHMETAGIĆ

Prezimena su često odraz naše kulture, tradicije i obiteljskog nasljeđa. Jedno od zanimljivih prezimena koje se susreće u Bosni i Hercegovini je prezime Ahmetagić. Ovo prezime nosi sa sobom bogatu pov