Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Agna

Ime Agna je rijetko ime koje se najčešće koristi u skandinavskim zemljama. Značenje ovog imena je vrlo zanimljivo jer se vrlo rijetko koristi u modernom svijetu. Agna ima svoje korijene u skandinavsko