Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ADŽAGA

Prezime Adžaga je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Ono je svoje korijene pronašlo u Bosni i Hercegovini, te predstavlja jedinstveno prezime koje se može naći samo među p