Abdukcija kao i adukcija su definicije koje se koriste za pokrete koji su glavni za pokretanje strukture od, kao i prema centru tijela. Navedeni termini nam dolaze od latinskih riječi koje dijele isto