Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ADLAŠIĆ

Prezime Adlašić ima svoje korijene u arapskom jeziku i nosi simboliku koja je često povezana s tim područjem. Značenje ovog prezimena može se protumačiti na više načina, ali jedno od najčešćih tumačen