Prehrambeni aditivi su supstance koje se dodaju hrani pri proizvodnji, preradi, pakiranju, tretiranju, skladištenju ili transportiranju hrane. Svi sastojci u hrani i prethodno dodani aditivi moraju bi