Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BARON

Prezime BARON nije često u Hrvatskoj, ali ima svoju bogatu povijest i značenje koje seže daleko u prošlost. Prema nekim izvorima, prezime BARON ima korijene u francuskoj riječi "baron", što znači baru